Бюлетин 1 към Допълнителен Регламент за провеждането на Пети кръг от НКС 2020 – Кюстендил, 31 октомври – 1 ноември 2020 г.