Гуми за НКС сезон 2020 / Tyres for NKS season 2020

Във връзка с постъпилите множество запитвания, публикуваме списъка с допустимите гуми по класове за НКС сезон 2020.

Подробностите ще бъдат уточнени в Технически Регламент 2020, който ще бъде публикуван в най-кратки срокове.

_________________________________

In regards to the numerous inquiries received, we’re publishing the list of allowed tires for NKS season 2020.

Further details will follow in the Technical Regulations 2020, that will be published shortly.


Хомологации на гумите / Tyre homologations:

Vega Cadetti – Front Rear
Vega M1 – Front Rear
MOJO D2XX – Front Rear
MOJO W5 – Front Rear

Споделете тази статия