Заявка за издаване на индивидуален лиценз за сезон 2020