Избрани доставчици от Конкурс за доставчици за гуми за състезанията от календара на БФК-НКС 2021

Във връзка с обявения от БФК-НКС на 26.03.2021 г. конкурс за доставчици на гуми за състезанията от календара на БФК-НКС за сезон 2021, УС на БФК-НКС обявява следните избрани доставчици по класове както следва:

  • Клас MINI-BG – гуми Марка: VEGA, Модел: CADETTI – „Емстрой 17“ ЕООД – цена на комплект с ДДС: 220лв
  • Клас MINI – гуми Марка: VEGA, Модел: М1 – „Емстрой 17“ ЕООД – цена на комплект с ДДС: 230лв
  • Клас KZ-2/KZ-OPEN – Марка: LeCont, Модел: SVB CIK Option– „БВА и сие“ ООД – цена на комплект с ДДС: 300лв

Гумите за състезателните маншове – Официалната тренировка за време, Heat 1 & 2 и Състезателен Манш 1 & 2 –  ще бъдат заплащани на доставчиците ДИРЕКТНО от състезателите, за което заплатилите състезатели ще получават талон. Срещу представянето на съответния талон, състезателите ще получат записаното в талона количество гуми от представител на Техническата Комисия на съответното състезание, в съботния ден, преди официалната тренировка за време. Гумите за съответния клас, ще се разпределят от представител на Техническата Комисия на случаен принцип от различните кашони.

Напомняме също, че гумите, използвани от състезателите по време на свободните тренировки на състезанията, не са предмет на настоящия конкурс.

Споделете тази статия