ПРОЕКТИ БФК И ММС

Българска Федерация по Картинг стартира проект с наименование “НЕ НА АГРЕСИЯТА В ОБЩЕСТВОТО“.

Проектът се финансира от Министерство на Младежта и Спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година Направление 3, тема „Превенция на агресията сред младите хора“ (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.);

Основна цел на проекта е да се създадат условия за намаляване на агресията сред младите хора. Настоящият проект цели да въздейства на младите хора превантивно относно вредното влияние на агресията върху личността и околните. Целева група по Програмата са млади хора между 15 и 29 години.

Дейностите по проекта ще подпомогнат за разпознаването, осъзнаването и ограничаването на агресията в обществото и нейната употреба в положителен план в контролирана среда.

Конкретни цели:

  • Популяризиране на програмата и достигане до по-голям брой млади хора за вредата от проявата на агресия в обществото;
  • Запознаване на младите хора с негативното влияние на агресията върху личността и обществото;
  • Насърчаване на отговорно поведение;
  • Обучение на младите хора за прилагане на методи за справяне с агресията;

Очаквани резултати:

– Да се достигне до възможно най-голям брой млади хора;

– Изграждане на умения за разпознаването на видовете агресия и нейното намаляване сред младите хора.

– Да се създадат положителни качества на личността като съпричастност, дух на приятелство и разбирателство;

Проект “НЕ НА АГРЕСИЯТА В ОБЩЕСТВОТО“ НПИМД-Н3-Т3-025/2021 на  Сдружение Българска Федерация по Картинг с вх. № 09-00-261/27.01.2021г, договор № 25-00-42/29.03.2021г. се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2021г.