Решения на Спортните Комисари на Четвърти кръг от НКС 2020 – Кюстендил, 3-4 октомври 2020 г.