IV-ти кръг от шампионата на БФК-НКС – Национални Картинг Серии 2022 – Кюстендил – 2-3 юли 2022 г.

Тук можете да намерите допълнителния правилник за провеждането на IV-ти кръг от националния шампионат на БФК-НКС – Национални Картинг Серии 2022 – Кюстендил – 2-3 юли 2022 г.

Допълнителен Регламент

Тук можете да намерите заявката за участие в IV-ти кръг от националния шампионат на БФК-НКС – Национални Картинг Серии 2022 – Кюстендил – 2-3 юли 2022 г.

Заявка PDF формат

Заявка WORD формат

Всеки лицензиран водач, който желае да участва в IV-ти кръг от Национални Картинг Серии 2022 трябва да изпрати на имейл office@bfk.bg до 00:00 ч. на 2.07.2022 г. заявка попълнена по образец и копие от документ за платена такса. Оригиналната заявка се представя на административния преглед:
Такса участие – 300 лв., преведена по банков път на:

IBAN: BG81 UBBS 8002 1071 1814 40

Споделете тази статия